1. Home
  2. Vi MoMo Mobile Money VN Giftcard

Vi MoMo Mobile Money VN

Vi MoMo Mobile Money VN

"Momo, ứng dụng thanh toán hàng đầu Việt Nam. Momo đảm nhận mảng thanh toán kỹ thuật số tại Việt Nam, một thị trường gần 100 triệu dân, 1/4 trong số đó có độ tuổi dưới 25. Momo bắt đầu cung cấp thanh toán kỹ thuật số thông qua ứng dụng ví điện tử.
Ví điện tử Momo cung cấp cho tất cả người dùng điện thoại thông minh giải pháp thanh toán trực tuyến với hàng trăm dịch vụ chỉ bằng một cú chạm tay. Không giới hạn chuyển tiền, ví điện tử Momo mở rộng sang thanh toán hóa đơn cũng như các lĩnh vực như vé xem phim, vé máy bay, ..... Với hàng loạt ưu đãi lớn như hoàn tiền, giảm giá, phiếu quà tặng. 

Momo, Vietnam's top payment app. Momo is its take on digital payments in Vietnam, a market of nearly 100 million people, one-quarter of whom are aged under 25. Momo started out offering digital payment via an e-wallet app. Momo E-Wallet provides all smartphone users with one-touch online payment solutions with hundreds of services. Not limited to money transfer, Momo digital wallet expands into bill payments as well as areas like movie tickets, airline flights, .....With a series of great deals like cashback, discounts, gift vouchers."

🇻🇳This card is available only in Vietnam


Total Value: VND 123425

Redeem instructions: " CÁCH NẠP MÃ QUÀ TẶNG ĐIỆN TỬ VÀO TÀI KHOẢN MOMO
- Tại màn hình chính, chọn “Ưu đãi”
- Bấm vào ô “Bạn có mã khuyến mãi, mã giới thiệu? Nhập mã và nhận quà ngay!”
- Nhập “Mã chứng từ” được cung cấp trên phiếu quà tặng điện tử vào ô.
- Bấm “Xác nhận”
- Để kiểm tra thẻ đã vào mục “Ưu đãi”, chọn “Qùa của tôi”, và chọn “Thẻ trả trước”.
- Dùng Thẻ trả trước để trừ vào hóa đơn hoặc thanh toán trực tiếp tại những nơi chấp nhận thanh toán bằng Momo

- At the main screen, choose “Ưu đãi”
- Press into the box “Bạn có mã khuyến mãi, mã giới thiệu? Nhập mã và nhận quà ngay! ”
- Key “Mã chứng từ” provided on evouchers into the box.
- Press “Xác nhận”.
- To check if the money has been topped up into “Ưu đãi”, choose “Quà của tôi”, then choose “Thẻ trả trước”. 
- Use ""Thẻ trả trước"" to offset bill or pay at merchant counter."

Similar Giftcards you might like