1. Home
  2. GrabTransport VN Giftcard

GrabTransport VN

GrabTransport VN

Grab là siêu ứng dụng hàng đầu Đông Nam Á, cung cấp các nhu cầu thiết yếu hằng ngày như Giao nhận, Di chuyển, các Dịch vụ tài chính, và hơn thế nữa._x000D_
_x000D_
Grab is Southeast Asia's leading superapp. It provides everyday services like Deliveries, Mobility, Financial Services, and More.

🇻🇳This card is available only in Vietnam


Total Value: VND 300000

Redeem instructions: • Bước 1: Bấm vào đường link kích hoạt. Hãy đảm bảo bạn đã cài đặt ứng dụng Grab và đăng nhập. _x000D_
• Bước 2: Nhấp vào ‘Chọn quà tặng của bạn’, sau đó tiến hành lưu phiếu thưởng vào trang Phần thưởng của tôi. _x000D_
• Bước 3: Chọn dịch vụ và chọn loại quà tặng bạn thích (nếu có)._x000D_
• Bước 4: Voucher đã được đổi. Nhấp vào 'Xem phần thưởng của tôi'. _x000D_
• Bước 5: Thực hiện các bước đặt vé và nhấp vào "Ưu đãi" để sử dụng voucher của bạn._x000D_
_x000D_
• Step 1: Click on the Activation URL, make sure you have installed Grab app and logged in. _x000D_
• Step 2: Click ‘Pick Your Gift’, then proceed with saving the e-voucher to your My Rewards page. _x000D_
• Step 3: Choose a service and pick a gift breakdown you prefer (if applicable). _x000D_
• Step 4: The e-voucher has been redeemed. Click ‘View My Rewards’. _x000D_
• Step 5: Go through the booking steps and click "Offer" to use your voucher.

Similar Giftcards you might like