1. Home
  2. GrabFood VN Giftcard

GrabFood VN

GrabFood VN

GrabFood là dịch vụ Giao Đồ Ăn Nhanh nhất tại Việt Nam. Grab sắp xếp tất cả các món ăn, nhà hàng và ẩm thực được yêu thích để giúp khách hàng có được món ăn một cách dễ dàng và nhanh chóng nhất có thể. Tìm và đặt món ăn yêu thích trên khắp Việt Nam - đặt món ăn trực tuyến chỉ trong vài thao tác. Thỏa mãn cơn thèm của bạn bằng cách mua những món ăn bạn yêu thích từ các nhà hàng yêu thích của bạn. GrabFood đã có mặt tại Việt Nam và sẵn sàng phục vụ bạn. GrabFood is the fastest Food Delivery service in Vietnam. We have curated all your favorite dishes, restaurants, and cuisines to help you grab your food in the easiest & quickest way possible. Find and order your favorite cuisines across Vietnam - order food online in just a few taps. Satisfy your cravings by getting the food you love from your favourite restaurants. GrabFood is available in Vietnam and ready to serve you.

🇻🇳This card is available only in Vietnam


Total Value: VND 100000

Redeem instructions: Bước 1: Bấm vào link URL để kích hoạt. Bạn cần phải cài đặt ứng dụng Grab và đăng nhập.
Bước 2: Sau khi bấm vào “Thêm vào ứng dụng Grab”, trang Website sẽ tự động chuyển đổi theo định dạng thiết bị mà người dùng đang sử dụng
• Với thiết bị di động: Bấm vào phần “Đổi quà trong ứng dụng Grab”.
• Đối với máy vi tính (PC) - quét mã QR bằng điện thoại di động.
Bước 3: Người dùng sẽ xác nhận xem đây có phải là tài khoản chính xác hay không trước khi thêm vào “Phần thưởng của tôi”.
Bước 4: Voucher đã được đổi thành công! Người dùng vào “Phần thưởng của tôi” để kiểm tra và sử dụng phần thưởng. Step 1: Click on the URL link to activate. You need to install the Grab app and log in.
Step 2: After clicking "Add to Grab application", the Website will automatically convert according to the device format that the user is using
• For mobile devices: Click on “Redeem in Grab app”.
• For computer (PC) - scan QR code with mobile phone.
Step 3: User will confirm if this is the correct account before adding “My Rewards”.
Step 4: Voucher has been redeemed successfully! User enters “My Rewards” to check and use the reward.

Similar Giftcards you might like